Ansøgninger

Ansøgninger til Fonden behandles fortroligt. De skal fra 2015 opfylde følgende kriterier:

  1. De skal indsendes elektronisk (højst 5 sider A4) til Fondens email-adresse, wistifond@gmail.com, i word eller pdf format, og være Fonden i hænde senest 15. marts eller 15. oktober for at komme i betragtning.
  2. De skal indeholde oplysninger om ansvarlig tovholder, angivelse af CVR- eller CPR-nummer, samt bankoplysninger i tilfælde af imødekommelse af ansøgningen.
  3. De skal være ledsaget af et budget for det projekt, der ansøges om, en angivelse af, hvornår pengene forventes brugt, samt hvem der forventes at deltage i projektet.
  4. Når projektets formål er opfyldt, skal bevillingsmodtager indsende et interessant billede (jpg format), som illustrerer aktiviteten samt en tekst på max 500 anslag, der kommunikativt fortæller om resultatet af bevillingen med henblik på anvendelse på Wistifondens hjemmeside og i dens årsberetning.

Bevillingen forventes brugt inden 2 år efter ansøgningstidspunktet, og bestyrelsen imødeser en afrapportering af projektets forløb efter dets afslutning, herunder en kort beskrivelse af projektet med billede.

OBS: Download, udfyld og vedhæft venligst også denne ansøgningsformular som pdf eller Word-dokument i din email til fonden.

Bestyrelsen for Folmer Wisti Fonden for International Forståelse, oktober 2014.