Forfatterarkiv: admin

Studenterlejr i Ukraine

Efter stærkt ønske fra studerende på universitetet i den ukrainske by Perejaslav (ca. 75 km syd-øst for Kyiv) arrangerede lektor, lic. jur. ved Aarhus Universitet Anette Storgaard i samarbejde med Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder med midler fra Wistifonden en studenterlejr på universitetet i sommeren 2015. 7 danske studerende og ca. 40 ukrainske studerende deltog. Formålet med lejren blev opnået, at de unge skulle udveksle erfaringer med demokrati, menneskerettigheder og ungdomskultur og knytte venskabelige bånd med henblik på fremtidigt samarbejde.

Untitled
Nogle af deltagerne i studenterlejren i Ukraine 2015

”Grundtvig og Rusland I – IV”

Grundtvig og Rusland I - IV

Kan Grundtvig fremme grænseoverskridende kontakt? Ja, uden tvivl. Fire konferencer (Udby 2012, Rønnebæksholm 2013, Moskva 2014 og Vartov 2016) viser, at Grundtvigs ord fortsat er levende, at især hans tanker om opdragelse og uddannelse også i dag kan interessere og inspirere både i Danmark og Rusland, og at de tåler sammenligning med en russisk gigant som Leo Tolstoj.

Billedet er fra afslutningen af Vartov – konferencen den 2. april, 2016, hvor russiske og danske arrangører og oplægsholdere står skulder ved skulder.

Fra venstre: Museumsekspert Nikolaj Nikolajevitj Khitajlenko, Tolstojs Mindestuer, Valeria Trofimova, videnskabelig medarbejder på Leo Tolstoj-instituttet for Sprog og Kultur, Gunvor Andersen, formand for Dansk-Russisk Forening i Region Sjælland, Marie Louise Kold, akkompagnatør i forbindelse med Grundtvigsangene, Alla Nazarova, russisk tovholder, tilknyttet dumaens uddannelsesudvalg, Ole Vind, tidligere lærer ved Grundtvigs Højskole i Hillerød, Michael Schelde, leder af Grundtvig Centeret, og Karsten Fledelius, Dansk-Russisk Forenings landsformand.