Forfatterarkiv: admin

Kunstnerisk(e) frihed(er) – et tema vi ikke længere kan tage for givet

a/nordi/c har udgivet 3 indsigter og 116 signaler om Kunstnerisk frihed. Vi har også afholdt en paneldebat på Kulturmødet Mors bl.a. med: Khaled Barakeh (Syrisk kunster), Christian Villum (digital ekspert), Camilla Mordhorst (direktør), og Clement Kjersgaard som moderator.
Med initiativet har vi bidraget til at bygge en platform for viden og debat, som kan hjælpe kunstnerne, kulturlivet og borgerne til at medvirke til en international forståelse med samfundskulturen som det centrale emne.

Paneldebat på Kulturmødet Mors august 2022

Danskerne findes i mange modeller

I 2022 udkom bogen “Danskerne findes i mange modeller” (Forlaget Frydenlund og
Grænseforeningen), støttet af Wistifonden. Den blev til i kølvandet på
Genforeningsmarkeringen, for at sætte erfaringerne ind i et fremadrettet perspektiv, hvor kulturforståelse styrkes. Målet, at 1⁄2-delen af bogens oplag ved projektets afslutning er solgt, blev indfriet. Bogen er synliggjort til en lang række arrangementer, bl.a. afholdelse af konference med bogens titel og indhold som omdrejningspunkt på Christiansborg (billede).

WHY PLASTIC?

Nordic Youth Network er et samarbejde mellem miljøbevægelser og organisationer på tværs af Norden, skabt for at give unge en stemme i kampen for en mere bæredygtig fremtid.
Seks ungdomsorganisationer fra fire nordiske lande var med i projektet, fra Danmark: CBS Climate Club, Studentersamfundet Aalborg, fra Sverige: Navitas, fra Norge: Changemaker og fra Island: SEEDS.
Alle afholdte visninger af dokumentarserien ‘WHY PLASTIC?’ (tre dokumentarfilm, der undersøger forskellige aspekter af plastikforurening), efterfulgt af paneldiskussioner og debatter.

SEEDS screening i Island.

Studierejse til Færøerne

I 2021 støttede Folmer & Helle Wistis Fond for International Forståelse Humanity in Action Danmarks studierejse til Færøerne med 50.000 kr.

Rejsen gav en gruppe danske og internationale studerende mulighed for at fordybe sig i Færøernes unikke historie samt en række af de historiske og nutidige udfordringer, som Færøerne står overfor idag. Sammen med en gruppe færøske unge, mødte vores deltagere færøske politikere, aktivister, akademikere, journalister og kunstnere, og fik en unik mulighed for at og opnå en dybere indsigt i Færøernes forhold, samt bygge bro på tværs af Rigsfællesskabets lande.

Deltagerne på studierejsen i Torshavn.

Russisk oversættelse af dansk litteratur

I december 2020 udkom antologien Tjomnaja storona khjugge (”Antihygge” eller ”Bagsiden af hygge”) på det store russiske forlag AST. Antologien rummer bidrag af 23 danske samtidsforfattere i Jegor Fetisovs oversættelse. Projektet var et samarbejde mellem Fetisov og lektor i russisk litteratur, Tine Roesen, med det formål at udbrede kendskabet til god dansk samtidslitteratur i Rusland, og i bredere forstand at bidrage til større gensidig forståelse og indsigt i hinandens kulturer.

Bogens omslag
Dansk oversigt over indholdet

Studenterlejr i Ukraine

Efter stærkt ønske fra studerende på universitetet i den ukrainske by Perejaslav (ca. 75 km syd-øst for Kyiv) arrangerede lektor, lic. jur. ved Aarhus Universitet Anette Storgaard i samarbejde med Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder med midler fra Wistifonden en studenterlejr på universitetet i sommeren 2015. 7 danske studerende og ca. 40 ukrainske studerende deltog. Formålet med lejren blev opnået, at de unge skulle udveksle erfaringer med demokrati, menneskerettigheder og ungdomskultur og knytte venskabelige bånd med henblik på fremtidigt samarbejde.

Untitled
Nogle af deltagerne i studenterlejren i Ukraine 2015

”Grundtvig og Rusland I – IV”

Grundtvig og Rusland I - IV

Kan Grundtvig fremme grænseoverskridende kontakt? Ja, uden tvivl. Fire konferencer (Udby 2012, Rønnebæksholm 2013, Moskva 2014 og Vartov 2016) viser, at Grundtvigs ord fortsat er levende, at især hans tanker om opdragelse og uddannelse også i dag kan interessere og inspirere både i Danmark og Rusland, og at de tåler sammenligning med en russisk gigant som Leo Tolstoj.

Billedet er fra afslutningen af Vartov – konferencen den 2. april, 2016, hvor russiske og danske arrangører og oplægsholdere står skulder ved skulder.

Fra venstre: Museumsekspert Nikolaj Nikolajevitj Khitajlenko, Tolstojs Mindestuer, Valeria Trofimova, videnskabelig medarbejder på Leo Tolstoj-instituttet for Sprog og Kultur, Gunvor Andersen, formand for Dansk-Russisk Forening i Region Sjælland, Marie Louise Kold, akkompagnatør i forbindelse med Grundtvigsangene, Alla Nazarova, russisk tovholder, tilknyttet dumaens uddannelsesudvalg, Ole Vind, tidligere lærer ved Grundtvigs Højskole i Hillerød, Michael Schelde, leder af Grundtvig Centeret, og Karsten Fledelius, Dansk-Russisk Forenings landsformand.