Bestyrelse

Charlotte Flindt Pedersen (formand), direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab

Peter Carøe, Direktør og bestyrelsesformand

Karsten Fledelius, universitetslektor emeritus, Københavns Universitet

Lise Bach Hansen, International programchef, Talks og litteratur det Kongelige  Bibliotek

Rasmus Brendstrup, programchef, Cinemateket

Knud-Erik Therkelsen, tidl. generalsekretær, Grænseforeningen