Bestyrelse

Charlotte Flindt Pedersen (formand), direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab

Bent Pedersen (næstformand), direktør

Karsten Fledelius, universitetslektor emeritus, Københavns Universitet

Jytte Hilden, tidl. minister og MF

Michael Metz Mørch, generalsekretær, Det Danske Kulturinstitut

Rasmus Brendstrup, programchef, Cinemateket

Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær, Grænseforeningen