Bestyrelse

Karsten Fledelius (formand), universitetslektor emeritus, Københavns Universitet

Bent Pedersen (næstformand), direktør

Jytte Hilden, tidl. minister og MF

Michael Metz Mørch, generalsekretær, Det Danske Kulturinstitut

Charlotte Flindt Pedersen, direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab

Knud Erik Therkeldsen, generalsekretær, Grænseforeningen