Studenterlejr i Ukraine

Efter stærkt ønske fra studerende på universitetet i den ukrainske by Perejaslav (ca. 75 km syd-øst for Kyiv) arrangerede lektor, lic. jur. ved Aarhus Universitet Anette Storgaard i samarbejde med Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder med midler fra Wistifonden en studenterlejr på universitetet i sommeren 2015. 7 danske studerende og ca. 40 ukrainske studerende deltog. Formålet med lejren blev opnået, at de unge skulle udveksle erfaringer med demokrati, menneskerettigheder og ungdomskultur og knytte venskabelige bånd med henblik på fremtidigt samarbejde.

Untitled
Nogle af deltagerne i studenterlejren i Ukraine 2015