Om fonden

Grundlaget for Fondens virke er dens fundats af 1976, hvor formålet er defineret således i § 2:

Fondens formål er at medvirke til international forståelse og oplysning især inden for de folkelige kredse, blandt ungdommen og i provinsområderne, med samfundskulturen som det centrale emne og gensidighed og åbenhed som grundlag og forudsætning.

Fondens bestyrelse forstår dette formål således:

International forståelse udspringer især af det frie møde mellem mennesker over grænser, åben deling af viden samt udveksling af kultur i bredeste forstand, dvs. i forhold til alle sam­fundsgrupper i de berørte folk. De grundlæggende kriterier er samvirke og gensidighed mellem mennesker af alle slags, uanset oprindelse og aktuelt tilhørsforhold. International forståelse næres af respekten for menneskerettighederne, demokratisk lokalforvaltning, et åbent og velfungerende civilsamfund, ytringsfrihed og identitetsmæssig mangfoldighed. Af særlig betydning er udveksling af ungdom over grænserne og NGO-initiativer som bygger bro mellem nationaliteter og regioner.

Fondens for tiden begrænsede midler fordeles på denne baggrund ifølge en prioritering af samarbejdsprojekter, som involverer grupper og personer i mere end ét land, fortrinsvis i Europa. Ifølge fundatsen har Det Danske Kulturinstitut og dets afdelinger i udlandet en fortrinsstilling ved uddelingerne. Fonden har besluttet ikke længere at bevilge penge til individuelle studieprojekter og –rejser, samt kun undtagelsesvis til trykte udgivelser af bøger og tidsskrifter.